Rabu, 23 Februari 2011

Hamba Allah, siapakah Hamba Allah itu?

Hamba Allah, siapakah Hamba Allah itu?

Berdasarkan surat Al-furqon, disebutkan ciri Hamba Tuhan yang maha pengasih yaitu:

 • Orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, yang apabila dihina pun mereka mengucap salam
 • Orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah pada Tuhannya, yaitu dengan sujud dan berdiri
 • Orang-orang yang berdoa “Ya Tuhan kami, jauhkan adzab jahannam dari kami, karena sesungguhnya adzabnya membuat kebinasaan yang kekal”
 • Orang yang meninfakkan harta mereka secara wajar, tidak kikir, namun juga tidak berlebihan
 • Yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain
 • Yang tidak membunuh yang diharamkan (kecuali dengan alas an yang benar)
 • Yang tidak berzina
 • Tidak memberi kesaksian palsu
 • Bila bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan tidak berfaedah, ia berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya
 • Bila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, tidak berlaku sebagai orang tuli dan buta
 • Yang berdoa “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”

Dan tahukah apa yang Allah janjikan untuk Hamba-Nya? sebagai balasan atas kesabaran mereka, Allah janjikan sebaik-baik tempat menetap dan tampat kediaman, yaitu Surga, yang pada saat kedatangannya mereka disambut dengan penghormatan dan salam.

Siapa yang tidak ingin mendapati tempat kediaman terbaik? Yuuk mari berusaha menjadi Hamba-Nya…


-- diresume dr Qs. 25: 63-77

Tidak ada komentar:

Posting Komentar